Specjaliści

  • Alergolog, pediatra. Dr n. med. Ewa Najber ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie pracy w...
    dr-n-med-ewa-najberg-
    alergolog-pediatra-dr-n-med-ewa-najber-ma-ponad-trzydziestoletnie-do-wiadczenie-pracy-w-instytucie-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka-w-tym-15-lat-na-stanowisku-kierownika-poradni-alergologicznej-autorka-wielu-prac-naukowych-opublikowanych-w-czasopismach-krajowych-i-zagranicznych-oraz-licznych-prezentacji-na-polskich-i-mi-dzynarodowych-kongresach-medycznych-praca-edukacyjna-porady-medyczne-w-czasopismach-mam-dziecko-dziecko-idziemy-prywatnie-rodzina-jest-najwa-niejsz-warto-ci-w-yciu-