Specjaliści

  • Chirurg dziecięcy, transplantolog. Lek. med. Tomasz Drewniak jest pecjalistą chirurgii dziecięcej....
    lek-med-tomasz-piotr-drewniak
    chirurg-dzieci-cy-transplantolog-lek-med-tomasz-drewniak-jest-pecjalist-chirurgii-dzieci-cej-lekarz-z-ponad-25-letnim-do-wiadczeniem-zawodowym-obecnie-pracuje-w-centrum-zdrowia-dziecka-przy-kt-rym-pe-ni-funkcj-kierownika-poradni-chirurgicznej-i-o-rodka-chirurgii-ambulatoryjnej-aktywnie-uczestniczy-podczas-wprowadzania-programu-transplantologii-dzieci-cej-w-polsce-by-cz-onkiem-pierwszych-zespo-w-operacyjnych-bior-cych-udzia-w-zabiegach-przeszczepiania-narz-d-w-w-troby-jelita-nerek-