Specjaliści

  • Neonatolog, pediatra.     Dr n. med. Małgorzata Gołkowska jest specjalistą neonatologiem, pediatrą...
    dr-n-med-ma-gorzata-go-kowska
    neonatolog-pediatra-dr-n-med-ma-gorzata-go-kowska-jest-specjalist-neonatologiem-pediatr-z-21-letnim-do-wiadczeniem-zawodowym-starszy-asystent-w-klinice-neonatologii-patologii-i-intensywnej-terapii-noworodka-instytutu-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka-w-warszawie-stypendystka-children-s-medical-care-foundation-cmcf-usa-absolwentka-sta-y-zagranicznych-m-in-w-columbia-presbyterian-children-s-hospital-w-nowym-yorku-usa-oraz-w-university-hospital-w-groningen-holandia-za-o-ycielka-baby-clinic-centrum-medyczne-twoje-dziecko-oraz-instytutu-profilaktyki-zdrowia-dzieci-i-niemowl-t-cz-onek-towarzystw-naukowych-polskich-i-zagranicznych-m-in-polskiego-towarzystwa-pediatrycznego-ptp-polskiego-towarzystwa-neonatologicznego-ptn-oraz-european-society-of-infectious-diseases-espid-world-society-of-infectious-diseases-wspid-autorka-20-publikacji-krajowych-i-zagranicznych-m-in-pracy-doktorskiej-ocena-wp-ywu-gancyklowiru-na-wybrane-parametry-biochemiczne-i-hematologiczne-u-noworodk-w-leczonych-z-powodu-cytomegalii-wrodzonej-jej-g-wne-zainteresowania-zawodowe-to-zaka-enia-wrodzone-ze-szczeg-lnym-uwzgl-dnieniem-cytomegalii-wrodzonej-profilaktyka-w-pediatrii-oraz-problemy-ywieniowe-okresu-niemowl-cego-autorka-artyku-w-w-czasopismach-dla-rodzic-w-m-in-m-jak-mama-twoje-dziecko-mamo-to-ja-zaanga-owana-medialnie-w-promocj-zdrowia-u-dzieci-pasjonatka-literatury-historii-materialnej-architektury-muzyki-prywatnie-mama-tr-jki-dzieci-pauliny-micha-a-i-bartosza-