Specjaliści

 • Neonatolog, pediatra.     Dr n. med. Małgorzata Gołkowska jest specjalistą neonatologiem, pediatrą...
  dr-n-med-ma-gorzata-go-kowska
  neonatolog-pediatra-dr-n-med-ma-gorzata-go-kowska-jest-specjalist-neonatologiem-pediatr-z-21-letnim-do-wiadczeniem-zawodowym-starszy-asystent-w-klinice-neonatologii-patologii-i-intensywnej-terapii-noworodka-instytutu-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka-w-warszawie-stypendystka-children-s-medical-care-foundation-cmcf-usa-absolwentka-sta-y-zagranicznych-m-in-w-columbia-presbyterian-children-s-hospital-w-nowym-yorku-usa-oraz-w-university-hospital-w-groningen-holandia-za-o-ycielka-baby-clinic-centrum-medyczne-twoje-dziecko-oraz-instytutu-profilaktyki-zdrowia-dzieci-i-niemowl-t-cz-onek-towarzystw-naukowych-polskich-i-zagranicznych-m-in-polskiego-towarzystwa-pediatrycznego-ptp-polskiego-towarzystwa-neonatologicznego-ptn-oraz-european-society-of-infectious-diseases-espid-world-society-of-infectious-diseases-wspid-autorka-20-publikacji-krajowych-i-zagranicznych-m-in-pracy-doktorskiej-ocena-wp-ywu-gancyklowiru-na-wybrane-parametry-biochemiczne-i-hematologiczne-u-noworodk-w-leczonych-z-powodu-cytomegalii-wrodzonej-jej-g-wne-zainteresowania-zawodowe-to-zaka-enia-wrodzone-ze-szczeg-lnym-uwzgl-dnieniem-cytomegalii-wrodzonej-profilaktyka-w-pediatrii-oraz-problemy-ywieniowe-okresu-niemowl-cego-autorka-artyku-w-w-czasopismach-dla-rodzic-w-m-in-m-jak-mama-twoje-dziecko-mamo-to-ja-zaanga-owana-medialnie-w-promocj-zdrowia-u-dzieci-pasjonatka-literatury-historii-materialnej-architektury-muzyki-prywatnie-mama-tr-jki-dzieci-pauliny-micha-a-i-bartosza-
 • Alergolog, pediatra. Dr n. med. Ewa Najber ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie pracy w...
  dr-n-med-ewa-najberg-
  alergolog-pediatra-dr-n-med-ewa-najber-ma-ponad-trzydziestoletnie-do-wiadczenie-pracy-w-instytucie-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka-w-tym-15-lat-na-stanowisku-kierownika-poradni-alergologicznej-autorka-wielu-prac-naukowych-opublikowanych-w-czasopismach-krajowych-i-zagranicznych-oraz-licznych-prezentacji-na-polskich-i-mi-dzynarodowych-kongresach-medycznych-praca-edukacyjna-porady-medyczne-w-czasopismach-mam-dziecko-dziecko-idziemy-prywatnie-rodzina-jest-najwa-niejsz-warto-ci-w-yciu-
 • Chirurg dziecięcy, transplantolog. Lek. med. Tomasz Drewniak jest pecjalistą chirurgii dziecięcej....
  lek-med-tomasz-piotr-drewniak
  chirurg-dzieci-cy-transplantolog-lek-med-tomasz-drewniak-jest-pecjalist-chirurgii-dzieci-cej-lekarz-z-ponad-25-letnim-do-wiadczeniem-zawodowym-obecnie-pracuje-w-centrum-zdrowia-dziecka-przy-kt-rym-pe-ni-funkcj-kierownika-poradni-chirurgicznej-i-o-rodka-chirurgii-ambulatoryjnej-aktywnie-uczestniczy-podczas-wprowadzania-programu-transplantologii-dzieci-cej-w-polsce-by-cz-onkiem-pierwszych-zespo-w-operacyjnych-bior-cych-udzia-w-zabiegach-przeszczepiania-narz-d-w-w-troby-jelita-nerek-
 • Hematolog, onkolog, pediatra.
  dr-n-med-artur-gadomski
  hematolog-onkolog-pediatra-
 • Pediatra.
  lek-med-joanna-oboda
  pediatra-
 • Radiolog. Lek. Łukasz Drobczyński ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1995 roku, otrzymując...
  lek-med-ukasz-drobczy-ski
  radiolog-lek-ukasz-drobczy-ski-uko-czy-akademi-medyczn-w-warszawie-w-1995-roku-otrzymuj-c-dyplom-i-tytu-lekarza-medycyny-w-2001-zdoby-r-wnie-uprawnienia-oraz-tytu-specjalisty-i-stopnia-z-zakresu-radiodiagnostyki-przeprowadza-badania-ultrasonograficzne-usg-
 • dr-n-med-robert-podskarbi-fayette-